Wskaźniki

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Inet Multimedia

 

Aby mieli Państwo pewność, że nasza firma dba o jakość świadczonych usług, a także spełnia zapewnienia w regulaminie i umowach, publikujemy aktualne Wskaźniki Jakości Usług. Dzięki nim zarówno Państwo, jak i my sami widzimy, które elementy należy poprawić, a co funkcjonuje bez zarzutów. Z dumą przyznajemy, że starania pełnione przez cały nasz zespół  przynoszą znakomite efekty.

 

Statystyki za rok 2013.

 

1. Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci.
Upływ czasu (w dniach) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do chwili zainstalowania łącza użytkownikowi.
 

Lp Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci
Nazwa 80% montaży 100% montaży
1. Internet, telefon VoIP, telewizja 3 dni 8,8 dni

 

2. Czas obsługi reklamacji usług telekomunikacyjnych.
Upływ czasu od chwili zgłoszenia reklamacji klienta uznanej za uzasadnioną, w punkcie zgłoszeń operatora, do chwili rozwiązania zgłoszonego problemu.
 

Lp Wskaźnik
Nazwa w terminie 14 dni w terminie 7 dni
1. Procent obsłużonych reklamacji 100% 97%

 

3. Czas usunięcia awarii stałego łącza dostępowego.


Upływ czasu od chwili zgłoszenia uszkodzenia uznanego za uzasadnione w punkcie zgłoszeń operatora, do czasu, gdy usługa lub jej funkcja (cecha) zostanie przywrócona użytkownikowi.

Lp Średni czas usunięcia usterki
Nazwa 80% usterek 100% usterek
1. Internet, telefon VoIP, telewizja 0,63 dni 2,8 dni

 

4. Czas oczekiwania na aktywację usług.
Upływ czasu (w godzinach) od momentu wykonania instalacji do chwili aktywacji usługi.
 

Lp Czas oczekiwania na aktywacjęusługi
Nazwa 80% montaży 100% montaży
1. Internet, telefon VoIP, telewizja 1 godzina 2 godziny

 

5. połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną 
Upływ czasu sekundach od momentu wybrania numeru do odebrania telefonu przez pracownika.
 

Lp Czas oczekiwania na połączenie z pracownikiem
Nazwa 80% połączeń odebranych 100% połączeń odebranych
1. Internet, telefon VoIP, telewizja 16 sekund 60 sekund

 

6. Opóźnienia pakietów IP.


Opóźnienia w szkielecie sieci na radiowym łączu dostępowym do Usługobiorcy przy założeniu nie więcej niż 70% obciążenia łącz mierzone pomiędzy gniazdem abonenckim, a routerem brzegowym sieci Operatora:.

Lp Opóźnienia pakietów
Nazwa Wartość
1. Łącze radiowe poniżej 10 ms